Visie: "uw welzijn, onze zorg"

We zijn…

Een vlot bereikbaar woonzorgknooppunt waar ouderen thuiskomen met respect voor hun eigenheid en eigenwaarde.

Zorg en ondersteuning getuigen van gastvrijheid en gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerken, kwaliteit en duurzaamheid, openheid en integriteit.

We willen…

Door een transparante communicatie en in dialoog met de ouderen een zorgtraject uittekenen, met bijzondere aandacht  voor de meest kwetsbare.

Stevig verankerd zijn in de lokale en bredere omgeving door actief samen te werken met diverse zorgpartners in een netwerk.

Toegankelijke dienstverlening aan een faire prijs aanbieden.

We doen dit…

Door innovatief, sociaal en duurzaam te ondernemen, gestoeld op wetenschappelijk onderzoek.

Met bezielde medewerkers die uitgedaagd worden tot voortdurende opleiding en vorming.

Door thuiszorgondersteuning of in open huizen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van ouderen.