Stages

Omdat de zorg van morgen gegeven wordt door de jongeren van nu wensen we als organisatie ook met scholen, hogescholen, universiteiten en opleidingscentra samen te werken. Dit kan door, in de mate van het mogelijke, mee te werken aan onderzoek. Maar ook door het aanbieden van stageplaatsen. Op deze wijze geven we de student de mogelijkheden om enerzijds praktijkervaring op te doen en anderzijds om de rijkdom van het beroep te laten aanvoelen.

Om de studenten voldoende leermogelijkheden te geven zijn de stageplaatsen beperkt. We vragen de scholen dan ook om tijdig contact op te nemen. Scholen die informatie wensen kunnen met ons contact nemen.

 

Inscholing en opleiding

Nieuwe medewerkers

Voor nieuwe medewerkers hebben we een opleidingstraject. Je krijgt de tijd, de mogelijkheden en de begeleiding om je job 'eigen' te maken. Naast je verantwoordelijke zal de peter of meter je hier zeker mee helpen. Ook tijdens de introductiedag krijg je heel wat informatie.

Opleiding

Er is een uitgebreid vormingstraject voorzien. Naast de interne vormingsmodules en training-on-the-job bestaat er ook de mogelijkheid om via externe bijscholing referentiepersoon te worden.
Ook hiërarchisch zijn er binnen de voorzieningen voor ouderenzorg van de vzw Emmaüs mogelijkheden om door te groeien.